Bestyrelse og vedtægter / Persondatapolitik og cookies
 

Persondatapolitik og cookies

Der er kommet en ny persondataforordning fra EU og en dansk databeskyttelseslov. De sætter en række krav til hvordan vi som frivillig forening indsamler, bruger og gemmer jer medlemmers persondata, samt at vi skal synliggøre hvad vi gør via en persondatapolitik.
 
Vi har derfor lavet denne side, hvor vi kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, så du er sikret en fair og gennemsigtig behandling.
 
Privatlivspolitikken er lavet med udgangspunkt i DGIs vejledning om idrætsforeninger om behandling af personoplysninger og deres skabelon for privatlivspolitikker for foreninger. Der kan derfor være enkelte dele du kan finde lige lovligt udpenslede, men vi forsøger at dække alle eventualiteter.
 
Du finder begge dele her.
 
Information om brug af cookies er lånt stort set ukritisk fra minecookies.org. Se gerne deres privatlivspolitik hvis der skulle være link til en vejledning herunder der 'dør'. Basalt set bruger vi kun anonymiseret data til statistik i Google Analytics. Derudover har vores hostservice Bricksite adgang til cookiedata.
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger i forbindelse med bestemte formål, og når det sker ud fra berettigede og legitime interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Vi gemmer alle medlemsoplysninger i en passwordbeskyttet cloud-løsning som kun bestyrelsen har adgang til. Oplysninger du sender til os på vores mail gemmes ikke andetsteds, og vi videresender ikke dine oplysninger til private mailkonti. Det er ligeledes også kun bestyrelsen der har adgang til den.
 
Dataansvarlig er den til enhver tid sidende sekretær i Danske Småpony Kuske.
 
Kontaktinfo på dataansvarlige:
 
Mia Hesselkjær
Vejlevej 134, 7323 Give
mail: danskesmaaponykuske@gmail.com
 
Vi behandler følgende typer personoplysninger:
 
1) Medlemsoplysninger
 • Registrerings- og kontaktoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsår og dato for betaling af kontingent i indeværende år, samt hvorvidt medlemmet er medlem af et andet køreselskab med A-medlemskab under Dansk Køre Forbund (vores hovedforbund og derigennem Dansk Idrætsforbund). Hertil information om indbetalt kuskelicens til DKF.
 • Det kan forekomme at vi skal bruge et bankkontonummer eks. til tilbageføring af et startgebyr eller et udlæg, godtgørelse, refusion. Disse gemmes ikke blandt medlemsoplysningerne.
2) Oplysninger om bestyrelse og samarbejdspartnere
 • Oplysninger som under pkt 1), samt oplysninger om tillidsposter og hverv i foreningen, kursusdeltagelse og lignende.
Vi indhenter normalt ikke oplysninger fra andre end dig. Er du under 18 sker det at vi indhenter oplysninger fra dine forældre eller værger.
 
3) Cookies fra færden på hjemmesiden
 • Vores webhost gemmer info om din færden på hjemmesiden via cookies. 
Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Mere om det nedenfor.
 
DSKs formål med behandling af dine personoplysninger
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  Sådanne lovlige grunde er særligt hvis foreningen har berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen), hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, efter lovkrav eller med samtykke.
 
Formålene med behandling af medlemsoplysningerne sker særligt i forbindelse med den almindelige håndtering af medlemmerne; Det vil typisk være i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger, nyhedsmails eller ved brug for kontakt i forbindelse med foreningens aktiviteter (planlægning, gennemførelse eller opfølgning hertil). Det kan også ske gennem opfyldelse af et lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
Endelig kan det ske i forbindelse med levering af varer eller ydelser du har bestilt igennem os.
 
DSKs formål med at håndtere oplysninger om vores bestyrelse og samarbejdspartnere er først og fremmest varetagelse af vores hverv og pligter i foreningen, for overblik over erfaring og kompetencer, for at opfylde lovkrav, udbetale godtgørelser, refussioner og lignende, og for i almindelighed at kunne administrere relationer.
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 • Gennemførelse af sportslige, sociale og alle andre slags aktiviteter, eks. ved udarbejdelse af startlister og resultatlister
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne mv., herunder i forhold til eks. stemmeberettigelse ved generalforsamlinger.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, taget i forbindelse med konkrete aktiviteter i foreningen.
 • Da Danske Småponykuske er B-medlemmer under Dansk Køreforbund sker der videresendelse af visse medlemsoplysninger til disse (eks. antal medlemmer der kun er medlem i DSK, og antal medlemmer under 18.) Dansk Køreforbund videreformidler dette til Dansk Idrætsforbund i relevant og nødvendigt omfang.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter udmeldelse eller mangel på fornyelse af medlemskab. Skal vi slette dine personoplysninger før skal du give os besked herom.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Brug af medlemsdata til forenklet statistik om medlemmerne, eks aldersfordeling eller landsdel, for bedre planlægning af aktiviteter.
Samtykke
 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom.
 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forældre. Vores udgangspunkt er 15 år.
 
En stor del af det sociale liv omkring DSK foregår på vores facebookside, hvor der vil blive delt billeder og resultater fra arrangementer og sociale aktiviteter. Dette sker som udgangspunkt uden der indhentes accept fra dem der afbilledes. 
 
Videregivelse af personoplysninger
 
I forbindelse med vores eks. stævner kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 
Vi opbevarer dine personoplysninger relateret til medlemskab i en periode på op til 3 år fra medlemskabets ophør eller manglende fornyelse.
 
Alle bogføringsbilag og lignende relateret til regnskabsførelse gemmes i op til 5 år.
 
Oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og samarbejdspartnere der kan anvendes til eks. hjemmesiden, statistik eller lignende opbevares så længe de har historisk værdi.
 
Dine rettigheder
 
Du her en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dit til os på danskesmaaponykuske@gmail.com
 
Hvis du eks. henvender sig med en anmodning om at få rette eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 
Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden, eks. Datatilsynet.

Cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil eks. annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
DSK anvender cookies til statistik og analyse i anonymiseret form via Google Analytics. Læs mere om bricksites brug her

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@danskemedier. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Bricksite ApS
cvr 29408378
Normansvej 1
8920 Randers NV

Email: support@bricksite.dk

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du tidligere har besøgt siden. Bricksites samarbejdsprtnere kan også bruge cookies til at målrette deres annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. 
 
Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:
CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7
 
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 
Revidering af privatlivspolitikken
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen herunder blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer til medlemmerne modtage meddelese herom.
 
Revideret: 08.10.2019
 
Danske Småpony Kuske | CVR: 38508563  | danskesmaaponykuske@gmail.com