Arrangementer / Deltagelse i DSK arrangementer
 

Deltagelse i DSK arrangementer

Alle kuske og små ponyer er velkomne ved DSKs arrangementer. Ikke-medlemmer kan også deltage.
DSK's medlemmer har altid førsteprioritet til arrangementer hvor deltagerantallet er begrænset.
 
Alle kuske, grooms og passagerer på vogne skal bære sikkerhedshjelm, og unge under 18 skal også bære sikkerhedsvest. Det er et krav for deltagelse at hesten enten bærer omgangstøj/bagtøj eller at vognen er monteret med bremser.
 
Angående optømning: Hesten må ikke være fikseret. Hvis der på selen er monteret check der ikke kan afmonteres, skal denne være så løs at den ikke har en virkning. Hvis der på din sele er ting der ikke er standard, eller som du er i tvivl om, så skal du selv huske at spørge dommeren om det er tilladt ved hvert enkelt arrangement. Det er dommeren der suverænt bestemmer hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt.
 
Heste skal have bid i munden hvis de er spændt for vogn.
 
Deltagelse foregår på eget ansvar og risiko, og DSK påtager sig intet ansvar for skader der måtte ske på heste, mennesker eller materiel. Vi anbefaler derfor at alle deltagende tegner passende forsikringer.

Hesten skal være sund og rask.
 
Al til- og framelding skal ske skriftligt til danskesmaaponykuske@gmail.com. Undtagelse herfor er tilmelding til skovturene, som skal ske til turlederen for den enkelte skovtur. Hold øje med arrangementet på vores facebookside.
 
Ved framelding ind til 1 uge før arrangementet afholdes tilbagebetales halvdelen af startgebyr. Ved framelding senere end 1 uge før arrangementet tilbagebetales startgebyr ikke.
 
Har du spørgsmål hertil er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen på danskesmaaponykuske@gmail.com.
Danske Småpony Kuske | CVR: 38508563  | danskesmaaponykuske@gmail.com